Stichting Waddengroep vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van jou en andere bezoekers van haar website Waddenmarktplaats erg belangrijk. De Waddengroep houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je contact zoekt via Waddenmarktplaats legt de Waddengroep enkele persoonsgegevens vast.

De Waddengroep gebruikt deze gegevens voor:

  • een goede afhandeling van je reactie;
  • of voor haar overige dienstverlening die van toepassing kan zijn op je reactie.

Bezoekgegevens
Wanneer je Waddenmarktplaats bezoekt, legt de Waddengroep algemene gegevens vast. Zo kan de Waddengroep bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers op de website zijn geweest en de meest bezochte pagina’s en tijdstippen van bezoek achterhalen. Deze informatie gebruikt de Waddengroep om haar website te verbeteren. De Waddengroep kan jou en anderen hiermee niet identificeren.