Biologisch akkerbouwbedrijf Waddengeluk teelt zijn Waddengroente nabij de Friese Waddenzeedijk bij Sexbierum.

Ga naar de webwinkel van Waddengeluk bij De Streekboer Leeuwarden

* indien de link niet werkt, dan is het product tijdelijk niet leverbaar. De Streekboer zet het product dan offline.

De Streekboer Leeuwarden verkoopt de producten van Waddengeluk en maakt gebruik van afhaalpunten in Leeuwarden en omgeving.

De groenten van Jurjen en Annechien Bruinsma van Waddengeluk komen uit de Friese klei, gegroeid in de zilte lucht van de Waddenzee. De producten vinden hun oorsprong in het Friese dorpje Sexbierum vlakbij Harlingen. De gewassen groeien hier direct onder de zeedijk.

 

 

Streekboer

 

Foto: De Streekboer.