De Waddenzee is het grootste getijdengebied in de wereld. Dit uitgestrekte natuurgebied strekt zich uit langs Nederland, Duitsland en Denemarken. Het gebied is in 2009 door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed vanwege de bijzondere natuurlijke waarde en het unieke ecosysteem. Het gebied kent een enorme biodiversiteit en is van cruciaal belang voor veel trekvogels en zeezoogdieren die afhankelijk zijn van de Waddenzee als tussenstop tijdens hun migraties.

Kaart Werelderfgoed Waddenzee

Waddengoud united for Waddensea World Heritage
Door de huidige problematiek van klimaatverandering en zeespiegelstijging is het enorm belangrijk dat menselijke activiteit in het waddengebied gebeurt met respect voor deze kwetsbare waddennatuur. Landbouw, veeteelt, productie en handel in de waddenregio die de visie van waddenvoedsel met een minimale voetprint (duurzaam, regionaal, seizoensgebonden) dragen, hebben de toekomst. In dat kader vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen het streekkeurmerk Waddengoud voor waddenproducten en -diensten en de Waddensea World Heritage organisatie tot stand te brengen. Doel is om het streekkeurmerk te koppelen aan het Waddensea World Heritage logo om op die manier de verbouw, productie, verwerking en handel van duurzame waddenproducten te stimuleren. Het uiteindelijke streven is om een ‘Waddengoud united for Waddensea World Heritage’ keurmerk tot stand te brengen.

Meer informatie over Waddengoud: www.waddengoud.nl
Meer informatie over Werelderfgoed Waddenzee: www.waddensea-worldheritage.org

Pilot Zeker Zilt
In het project Zeker Zilt vindt een pilotonderzoek plaats naar de koppeling tussen het streekkeurmerk en Werelderfgoed Waddenzee in de ontwikkeling en certificering van waddenchips. De aardappels voor deze chips worden geteeld op zilte grond, met zeewier bemest en op een duurzame wijze geteeld en verwerkt. In samenwerking met het landelijk Erkend Streekproduct is hiervoor een Waddengoud-reglement ontwikkeld om de duurzame productiewijze en de herkomstgarantie te waarborgen. Voor de chips is apart nog een productiereglement samengesteld met aanvullende eisen vanuit Waddengoud en Werelderfgoed Waddenzee. De waddenchips zal als eerste waddenproduct worden gecertificeerd met het ‘Waddengoud united for Waddensea World Heritage’ logo.

Het Waddenfonds financiert project Zeker Zilt in belangrijke mate.

Meer informatie over project Zeker Zilt: www.zekerzilt.nl
Meer informatie over landelijk Erkend Streekproduct: www.erkendstreekproduct.nl

Waddengoud united for Waddensea World Heritage

 

Programma Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving
Stichting Waddengroep, NHL Stenden en Visit Wadden, partners van het programma Waddengastronomie versterkt Werelderfgoed, willen een hoogwaardige culinaire waddentraditie vestigen. Met een eigen verhaal rondom de smaak van de Wadden, gedragen door lokale producenten en culinaire ondernemers. Ook wordt er een recreatieve beleving in het teken van smaak, gezonde voeding en bewust leven aan verbonden. Door middel van netwerken, inspiratiekaarten & foodroutes, online marktplaatsen, kennis en onderwijs en het bevorderen van culinair toerisme wordt het rijke aanbod aan waddenproducten onder de aandacht gebracht bij professionals, bewoners en toeristen.

Als onderdeel van de kenniscomponent in het programma vindt een onderzoek naar een toekomstbestendige koers van het streekkeurmerk Waddengoud plaats. In dit onderzoek, uitgevoerd door het onderzoekbureau ETFI van NHL Stenden, wordt ook gekeken naar de interesse onder ondernemers voor gebruik van het ‘Waddensea World Heritage’ logo.

Het Waddenfonds maakt het programma Waddengastronomie mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen co-financieren het project en ook projectpartners NHL Stenden, Stichting Waddengroep/ondernemers leveren een eigen bijdrage.

financiers Waddengastronomie

Meer informatie over het programma Waddengastronomie: www.waddenvoedsel.nl

Foto header: zeilcharter Willem Jacob.