Stichting Waddengroep, NHL Stenden, Visit Wadden en een netwerk van honderden ondernemers in het Waddengebied slaan de handen ineen om de komende 5 jaar de waddengastronomie en lokaal waddenvoedsel op de kaart te zetten. Eén van de onderdelen van het project ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ is het creëren van 50 waddenfoodroutes en online marktplaatsen.

50-tal waddenfoodroutes

Doel van het project is het verbinden van boeren, vissers, tuinders, horeca, winkels en toeristische ondernemers in de Waddenregio in lokale belevingsclusters. Het ontwikkelen van 50 waddenfoodroutes moet hier mede voor zorgen. Deze mooie uitdaging neemt Stichting Waddengroep voor haar rekening. “Zo’n route is een ontdekkingstocht naar lokale voedselproducenten, culinaire hoogtepunten in de plaatselijke horeca en andere trekpleisters. De routes zetten we uit in kustgebied van Noord-Holland tot Bad Nieuweschans in Groningen en de eilanden van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Wandel-, fiets- en zelfs vaarroutes gaan we creëren om de verbinding tussen lokale, ‘groene’ ondernemers verder te versterken”, vertelt Annette van Ruitenburg van de Waddengroep.

Online marktplaatsen

Daarnaast stimuleert de Waddengroep het ontwikkelen van nieuwe en het uitbouwen van bestaande lokale online marktplaatsen in Waddenregio. Met deze marktplaatsen of webwinkels van waddenproductmakers op lokaal niveau beogen we de samenwerking in verkoop en distributie van lokale streekproducten te verbeteren. Zo gaan we onderzoeken en uitproberen of een thematische Waddenbox met lokale producten via deze weg  is aan te bieden.

Ondernemers

De betrokken partijen zijn nu druk bezig om de organisatie van het complexe project op poten te zetten. Volgende stap is om meer ondernemers te betrekken om deel te nemen aan het programma. Reeds 70 hebben een intentieverklaring getekend om een bijdrage te leveren!  

Meer weten over het project of ook meedoen met foodroutes & online marktplaatsen in de Kop van Noord Holland en Vlieland? Mail naar Annette van Ruitenburg: annette.van.ruitenburg@waddenvoedsel.nl of app naar: 06 25 08 10 83.

Meer weten over wat er in de provincies Friesland en Groningen op stapel staat? Mail Henk Pilat voor Friesland, Ameland en Terschelling: henk.pilat@waddenvoedsel.nl of app naar 06 54 34 16 10; en Rens Kalsbeek voor Groningen en Schier: rens.kalsbeek@waddenvoedsel.nl of app naar 06 21 21 74 40.

Het Waddenfonds maakt het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ mogelijk met een financiële bijdrage. De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen cofinancieren het project en ook de organisaties zelf leveren een bijdrage.